ชาวนราฯปลื้มปิติ!รับถุงยังชีพพระราชทาน​ “ในหลวง-พระราชินี”​ ทรงห่วงใยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประชาชนช่วงโควิด-19

22 เมษายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 105 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในตำบลกะลุวอเหนือ ที่ได้แบ่งพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานตามหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 18 ครัวเรือน, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อม นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราช
ทาน ณ บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 จำนวน 13 ครัวเรือน, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ครัวเรือน

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านเปล หมู่ที่ 3 จำนวน 15 ครัวเรือน, พลตำรวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านเปล หมูที่ 3 จำนวน 15 ครัวเรือน, นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาสมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 14 ครัวเรือน, นายอารัญ เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ครัวเรือน

พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานทุกคน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำไปมอบแก่ประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้และพิการ​ สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเป็นล้นพ้น