หาดใหญ่ – “อ.จุมพล” ปลื้ม! รับโล่ “มหา’ลัยเครื่องแดง” เดินหน้าทำงานจิตอาสาสู่สังคม ยึดแนวคิด “พูดให้น้อย ฟังให้เยอะ ลงมือทำให้มาก”

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 22 มอบโล่ “22 ผู้สรรค์สร้าง 2 ราษฎรอาวุโส” โดย  ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นหนึ่งใน 22 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “มหา’ลัยเครื่องแดง” เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทางหนังสือพิมพ์โฟกัสเห็นถึงความสำคัญของการทำงานจิตอาสา

สำหรับรางวัล “มหา’ลัยเครื่องแดง” คิดว่าเกิดจากตนทำงานร่วมกับศูนย์วิทยุอินทรี ทำงานในด้านจิตอาสา ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

งานจิตอาสาต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนได้ ฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตนสามารถถ่ายทอดสู่ประชาชนได้ เพื่อต้องการสานปัญญาต่าง ๆ ลงสู่ชุมชนและสังคม

จากประสบการณ์การทำงานจิตอาสา เมื่อลงพื้นที่ทำให้มีความสุขในการทำและเห็นว่าภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้งานสำเร็จได้

หลักการและแนวคิดในการทำงาน “พูดให้น้อย ฟังให้เยอะ ลงมือทำให้มาก”