รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา(มรภ.สงขลา) แจ้งว่า ขณะร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้(2 พฤษภาคม 2563) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีฯ ได้ประกาศลาออก ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ พร้อมเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ทำหน้าที่รักษาการ​ โดยมีผลวันที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2563​

ทั้งนี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เคยเป็นผู้บริหารที่นี่หลายสมัย และครั้งนี้กลับมาเป็นอธิการบดีกำลังจะครบ 3 ปี และยังมีวาระในตำแหน่งอีก 1 ปี (วาระปกติ 4 ปี) ก็ได้ประกาศลาออกในวันนี้

การลาออกครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยคึกคัก เนื่องจากมีบุคคลที่รอเสนอตัวชิงตำแหน่งอธิการบดีถึง 4 คน ซึ่งรวมถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งครั้งก่อนอย่าง ดร. บรรจง ทองสร้าง กับ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

นอกจากนั้น ยังมี​ ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ ส่วนอีกคน เป็น ผศ. ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วนานนท์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์