วันนี้ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองเฝ้าระวัง ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุคคลที่เดินทางผ่านเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้คนไทยกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดผู้เดินทางผ่านด่านศุลกากรสุไหงโกลก จำนวนทั้งสิ้น 1,955 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.63) โดยแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทนไม่ประมาท เน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าในการปฏิบัติตัว ก่อนจะส่งตัวไปยังศูนย์คัดกรองโรคต่อไป โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหลโกลก รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะเดินทางต่อไปยังท่าข้ามกัวลอต๊ะ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ พบปะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วย ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ผ่านช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ รวมทั้งได้ตรวจสอบจุดติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อสอดส่องบุคคลที่อาจจะลักลอบเข้ามาผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา พร้อมกำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่อีกด้วย


ก่อนจะล่องเรือสำรวจช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำสุไหงโกลก ซึ่งตลอดระยะทาง กว่า 30 กิโลเมตร ได้มีการวางกำลังสกัดกั้นแนวชายแดนไทย -มาเลเซีย ตลอด 24 ชม.


จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อมายังวัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ถวายสังฆทาน มอบถึงยังชีพและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยต่อขวัญกำลังใจของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยมามอบกำลังใจ และกำชับให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้