วันนี้ (4 ม.ค.62) ทางเฟซบุ๊ก แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา โพสท์ข้อความประกาศครับ!!!…
แพขนานยนต์สงขลา สงขลา-หัวเขาแดง มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากมีลมแรง ให้บริการวันใดจะแจ้งอีกครั้ง