วันนี้ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ จากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลา ดังนี้ ชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และแว่นตาป้องกันเชื้อทางการแพทย์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล