ตามที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้สนับสนุนรถยนต์ใหม่ จำนวน 250 คัน และข่าวสาร 77 ตัน ให้กับกระทรวงมหาดไทย ยืมใช้ในภารกิจต่างๆ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรค Covid-19
วันนี้ 27 เม.ย.63 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเดวิด จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขายะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ได้ดำเนินการจัดส่งรถกระบะ จำนวน 3 คัน รถเก่ง จำนวน 1 คน และข้าวสารจำนวน 1 ตัน โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปปฏิบัติภารกิจของทางราชการ หรือ ให้หน่วยงานในพื้นที่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ ส่วนข้าวสาร จังหวัดยะลา จะแจกจ่ายให้กับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นำไปบริหารจัดการ ต่อไป