“ไทย ไลอ้อน แอร์” รีเทิร์น! ประกาศพร้อมบินเส้นทางในประเทศ 1 พ.ค.นี้ สร้างความมั่นใจผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัย-จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย

นายสิดล พวงสุวรรณ ผู้จัดการสถานีหาดใหญ่ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เผยกับ “ภาคใต้โฟกัส” ว่า สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความพร้อมในการเตรียมกลับมาบินเฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากหยุดบินชั่วคราวทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยจะเริ่มบริการเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งกำลังดูตัวเลขในบางจังหวัด อาจมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินอีกครั้ง


ทั้งนี้ สายการบินได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทาง สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสายการบินได้จัดที่นั่งให้ผู้โดยสารเพื่อเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพื่อที่จะร่วมมือป้องกันโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน
“สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทางทุกเที่ยวบิน”
จากกรณีที่สายการบินต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั้น ไม่ได้เป็นการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดของสายการบินแต่อย่างใด แต่เป็นการเลิกจ้างพนักงานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี
โดยได้มีการพูดคุยกับพนักงานกลุ่มที่จำเป็นจะต้องเลิกจ้างว่า หากสายการบินสามารถกลับมาเปิดทำการบินตามปกติได้และมีความจำเป็นจะต้องรับพนักงานเพิ่ม สายการบินจะพิจารณาพนักงานกลุ่มนี้เป็นลำดับแรก
“สายการบินขอยืนยันว่า ปัจจุบันแม้ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบเช่นเดียวสายการบินทุกสาย แต่เราก็ยังคงดำเนินธุรกิจการบินในไทยอยู่ โดยเตรียมพร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้ง 1 พฤษภาคมนี้”
วิกฤติครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ฉะนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปรับตัวและร่วมมือกัน สายการบินก็ปรับตัวเช่นกัน ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย จัดสรรเวลาทำงาน และยังคงครอบคลุมการให้บริการในสนามบิน

นอกจากนั้น ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิ-19 ก็ต้องมีความระมัดระวัง ควรเสพข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หากเสพข่าวโดยไม่มีการกรั่นกรองหรือไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน จะส่งผลให้เกิดความหวั่นวิตกและส่งผลลบต่อสถานการณ์ ดังนั้น อยากให้เสพข่าว Social Media อย่างระมัดระวัง

ที่สำคัญ ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง เพราะในชีวิตประจำวันมีเชื้อโรคอยู่รอบตัว แม้ไม่เกิดสถานการณ์โควิด วิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นเหล่านี้ก็ควรนำมาใช้ เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
หลังจากเหตุการณ์นี้ เราสามารถนำมาตรการต่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยป้องกันตัวเองและคนรอบตัวได้