วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ

โดยมีการประชุมซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

นายพนมเทียน เผยกับสงขลาทูเดย์ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ครัวเรือลดปริมาณขยะ หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

โดยจังหวัดสงขลาจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย และจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ดีเดย์วันที่ 9 มกราคม-9 มีนาคม 2562 ทั่วทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

“ทุกคนสร้างขยะ หากถามว่าขยะในส่วนนี้จะจัดการอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน”