สงขลา – “พิชัย จงไพรัตน์” เผย 5 ทางรอด SMEs ในยุค Disruption สร้างโมเดลธุรกิจ แนวคิดทันสมัย เสริมความน่าสนใจ วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จแข็งแกร่งด้วยพันธมิตร

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เผยว่า SMEs ในยุค Disruption และระบบทุนนิยม ที่ไร้การควบคุม ซึ่งปัญหาสำคัญของ SMEs ไทยในปัจจุบัน เกิดจาก 2 สาเหตุสำคัญ

1. การมาถึงของยุคสมัย “การทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ หรือ Disruption” ที่เริ่มมาพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี Internet และ Smart phone ซึ่งสร้างศักยภาพใหม่ ให้แก่ผู้บริโภค ทั้งทางด้านความรวดเร็วและความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลได้ง่าย ๆ

2. การที่รัฐบาลไทยหลายยุคสมัย เพิกเฉยต่อการกำหนดกติกาควบคุมระบบทุนนิยมการค้าเสรี จึงเป็นเหตุให้บรรดาทุนใหญ่ รุกคืบแย่งชิงช่องทางทำมาหากินของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม การขาดความเอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ นี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน จึงยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ข้อนี้เป็นทั้งปัญหา และโอกาสของ SMEs

ทางรอดสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs ที่ต้องพยายามทำให้สำเร็จเบ็ดเสร็จทั้ง “5 ข้อ ที่SMEs ต้องทำให้สำเร็จ” 

Smart Business Model SMEs ต้องมีโมเดลธุรกิจที่ถูกต้อง กค้นหาให้เจอกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แตกต่าง และตอบโจทย์ของสินค้าและบริการ

Modern ผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดที่ทันสมัย พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง รู้จักติดตามใช้ประโยชน์จากพลังกระแสหลัก ได้แก่ Mega trend 

Brand ธุรกิจจะต้องมีแบรนด์ หรือ Story เรื่องเล่า เพื่อสร้างความแตกต่าง เสน่ห์ความน่าสนใจ 

Efficiencyต้องมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนการทำงาน หรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

Partner หาพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยเราผ่อนแรง เติมเต็ม สร้างความแข็งแกร่ง

พิชัย จงไพรัตน์

ทั้งนี้ในปี 2562 สมาพันธ์ฯ จะเร่งดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทำให้สำเร็จทั้ง 5 เรื่อง แจ้งข่าวสารให้ทราบ ผ่านช่องทาง Line : @smesk ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเพื่อนในช่องทางดังกล่าว จะได้ไม่พลาดโครงการต่าง ๆ ของทางสมาพันธ์ฯ