25 เมษายน 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ชึ่งพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้บ้านเมืองไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ทรงเก่งด้านการสู้รบ ทรงเฉลียวฉลาดในการทำสงครามทำให้ประเทศของเราทรงเป็นชาติไทยมาตราบจนถึงปัจจุบัน