สงขลา​ -​ ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งถูกกักตัวในศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 42 ราย ทีมแพทย์เข้าไปตรวจรักษาแล้ว ส่วนยอดผู้ป่วยทั่วไปคงที่ 44 ราย เป็นวันที่ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันนี้ (25 เม.ย.63) พบมีกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งถูกกักตัวที่ศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา ที่รอส่งกลับประเทศต้นทาง ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 42 ราย เป็นชาวพม่า 34 ราย เวียดนาม 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 2 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย

การตรวจผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในชาวต่างชาติที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายเป็นไปตามมาตรการคัดกรองเชิงรุกของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายผ่านมาทางประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะสกัดการแพร่ระบาดของโรค โดยได้ทำการตรวจคัดกรองจำนวน 47 ราย พบผู้ติดเชื้อ 42 ราย ซึ่งทีมแพทย์ได้เข้าไปดูแลรักษาภายในศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา​ประชาชนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มอื่น และตรวจไม่พบเชื้อ 5 ราย สำหรับบริเวณศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองฯ ได้เข้าทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วไปของจังหวัดยังคงที่เป็นวันที่ 2 จำนวน 44 ราย และวันนี้ได้ส่งตัวผู้ป่วยทั่วไปที่รักษาหายกลับบ้านได้อีก 2 ราย และกลุ่มดะวะห์อีก 8 ราย ส่วนกลุ่มคนไทยที่กลับจากมาเลเซียยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว

ที่มา​ มุจรินทร์  ข่าว​ สนง.ประชาสัมพันธ์จ.สงขลา