พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
ฮิจเราะห์ศักราช 1441