24 เมษายน 2563 (วันนี้) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดเที่ยวบินพิเศษ (ไป-กลับ) เส้นทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (สงขลา) ในโอกาสที่จัดกิจกรรมออกหน่วยอาสา เพื่อบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอร่วมส่งกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี