วันที่ 24 เม.ย.2563 ที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล น้อง ๆ นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและใหม่กลุ่มนี้กำลังใช้ทักษะการเชื่อมเหล็ก และทักษะการตัดเหล็ก หลังคุณครูเปิดโอกาสให้ทดลองใช้เครื่องมือและแสดงฝีมือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีทักษะการทำงานช่างเชื่อมงานเหล็กดัด และงานเหล็กทั่วไป


กรงเหล็กดัดหน้าต่างชิ้นนี้ ก็เป็นอีกชิ้นงานที่นักเรียนและคุณครูช่วยกันทำขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุน้อง ๆ นักเรียนตกลงมาและป้องกันขโมย จึงได้ช่วยกันทำขึ้นและตกแต่งทาสีสันให้สวยงาม จึงนับเป็นผลงานที่น้อง ๆ ภาคภูมิใจฝีมือที่ช่วยกันทำขึ้น

นายวีรภัทร คลังข้อง ศิษย์เก่ารร.บ้านบ่อหินที่เข้ามาช่วยงาน บอกว่า ตนมาช่วยทำหน้าที่ตัดเหล็ก เชื่อมเหล็กซึ่งงานนี้ต้องใช้ทักษะทางสายตาในการวัดและเชื่อมให้ตรงกันเพื่อความสวยงาม ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยเรียนที่นี่หลังออกไปเรียนที่การอาชีพละงู ช่วงปิดเทอมก็มาจะมาทำงานร่วมกับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่นี่ด้วย

นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข ครูชำนาญการในการฝึกเด็กในครั้งนี้ กล่าวว่า เด็ก ๆ ที่มาช่วยงานมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ม.2 จำนวน 2-3 คน โดยเด็กที่มาช่วยจะว่างงานจากที่บ้าน มาช่วยเก็บผัก และค่อย ๆ ช่วยเชื่อม ช่วยตัดเหล็ก โดยทางโรงเรียนจะจัดซื้ออุปกรณ์ ไว้ให้ และจะจ่ายเป็นค่าแรง และรายชิ้นงาน โดยเฉลี่ยรายได้วันละ 300 บาท
โดยทางโรงเรียนบ้านบ่อหินคาดหวังว่า ช่วงปิดภาคเรียนเด็ก ๆ ในชุมชนจะมีทักษะการเชื่อมและตัดเหล็กเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ให้พวกเขาได้ในอนาคต ไปพร้อมการฝึกความอดทน การเป็นจิตอาสาทำตัวให้มีประโยชน์
ซึ่งลูกค้าที่มาสั่งผลงานของครูและนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายครู และโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สตูล โดยมีผลิตหลากหลายตัวอาทิ ชุดขาตั้งแปลงผัก เก้าอี้หัวโล้น เหล็กแขวนป้าย ชั้นวางรองเท้า
นายธีระชัย ทีปรักษาพันธ์ ผอ.รร.บ้านบ่อหิน กล่าวว่า ภารกิจหลักๆ ของทางโรงเรียนคือการผลิตเยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีการฝึกทักษะ หารายได้ในช่วงปิดเทอมอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้จะได้ไม่ต้องออกไปไหนดีกว่าไปเที่ยวเตร่ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้เด็ก ๆในช่วงปิดเทอมให้

นอกจากการส่งเสริมเรียนรู้ให้เด็กฝึกและเรียนรู้การทำเหล็กดัดแล้ว ที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน ยังโดดเด่นในเรื่องการเรียนรู้วิถีเกษตรเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ต่อยอดไปให้เด็กๆ นำไปปลูกเลี้ยงชีพและเป็นอาหารในครอบครัวที่บ้านสร้างรายได้อีกช่องหนึ่งด้วย
หากผู้สนใจอยากอุดหนุนสินค้านักเรียนและโรงเรียนที่ฝีมืออาจไม่เทียบเท่ามืออาชีพแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงฝีมือในราคา
ย่อมเยา สามารถติดต่อผ่านไปยัง โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว ///สตูล