สงขลา | เปิดวิสัยทัศน์ “ผอ.ไก่” ศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ หรือ CAT ใช้ทฤษฎีขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ขยายโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่

“ผมย้ายเป็นผู้อำนวยการเขตใต้ ระยะเวลา 3 เดือน ดำเนินการจัดระบบให้มีความลงตัวมากที่สุด โดยนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มอบให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง” นาย หรือ “ผอ.ไก่” กล่าวว่า

การดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ด้าน  คือ 1. เทคนิคภาคปฏิบัติ 2. การตลาด และ 3. สนับสนุน หรืออำนวยการ ซึ่งแต่ละด้านต้องทำหน้าที่ของตัวเองในเบื้องต้น และเอื้อเฟื้อระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

การวางแผนไปสู่อนาคต หรือเรียกว่า “Master Plan” โดยให้ทีมงานพื้นที่ภาคใต้วางแผนการทำงานโครงข่ายใน 5 ปีล่วงหน้า รวมทั้งสำรวจสิ่งที่เรามี และแนวทางเดินหน้าพัฒนาการทำงาน

ในพื้นที่ภาคใต้มุ่งขยายโครงข่ายครอบคลุมมากขึ้น รองรับผู้ใช้บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการติดตั้งให้กับผู้ใช้บริการ

“ผมเป็นเด็กระโนด ศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กลับมาตอบแทนคุณแผ่นดิน อย่างที่ป๋าเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวไว้ และผมยังเป็นอุปนายกสมาคมชาวสงขลาและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธอีกด้วย”

 

งานเพื่อสังคม เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมชาวสงขลา 5 สมัย 10 ปี, นายกสมาคมชาวสงขลา, รองเลขาธิการสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์, เลขาธิการมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้, รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม, ประธานชมรมชาวปักษ์ใต้ การสื่อสารแห่งประเทศไทย, ประธานจัดงานชุมชนนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ปี 2549 และปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมชาวสงขลา

ความภาคภูมิใจ ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ บำเพ็ญประโยชน์อันเป็นที่สรรเสริญแก่ส่วนรวมประจำปี 2551 ของมูลนิธิมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกิตติมศักดิ์