ผู้ว่าฯ สตูล ให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมหารือแก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ติดตามการจัดระบบการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากมาเลเซียและการประสานงานระหว่างประเทศ พร้อมมอบเจลล้างมือและอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จากนั้นได้ประชุมหารือร่วมกับนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 24 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อจากนั้นได้เดินทางไปยัง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45(นพค45)เพื่อรับประทานอาหารและเยี่ยมกำลังพลและมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับหน่วย ต่อด้วยไปเยื่ยมสถานที่กักตัว และจากนั้นก้อได้เดินทางกลับ

 

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล