ผู้ว่าปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อม ตรวจสอบการรับรู้ รับมือพายุปาบึก

วันนี้( 2 มค. 61) หลังจากประชุมรับข้อสั่งการผ่านระบบ VTC กับกระทรวงมหาดไทย โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จะเกิดพายุปาปึกเร่งรับมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

เวลา 20:30 น.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปตรวจความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับ ทั้งนี้ได้กำชับและซักซ้อมการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมให้มากที่สุด

เวลา 21:00 เดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้ถึงข้อสั่งการของทางราชการที่มีต่อพี่น้องชาวประมง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงได้เข้าใจถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อผู้ประกอบการประมงต่อกรณีพายุปาบึกจะเข้าฝั่งอ่าวไทยในคืนวันนี้

ผู้ว่า ปัตตานีรุดเยี่ยมผู้อพยพ พายุ”ปาบึก” พื้นที่หนองจิก

เวลา 22:00 น.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุ”ปาบึก” หลังรับแจ้งจากนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ว่าได้อพยพพี่น้องผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและเด็กในพื้นที่หมู่บ้านริมทะเล หมู่1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ไปยังศูนย์อพยพผู้ประสพภัย ที่โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ซึ่งมีประชาชนอพยพมาแล้วจำนวน 15 ราย โดยมีนายอำเภอหนองจิก พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้อพยพอย่างไกล้ชิด