สงขลาทูเดย์ พาเที่ยวชมสะพานแขวนวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

“สะพานแขวนคู่เต่า” สะพานข้ามคลองอู่ตะเภาล้อมรอบด้วยสายน้ำ และธรรมชาติของสองริมฝั่งคลอง และยังได้ชมสถาปัตยกรรมโบราณภายในวัด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง เดินทางเข้ามาชมไม่ขาดสาย และไม่ลืมเก็ถ่ายภาพสวย ๆ กลับบ้านไปด้วย

นอกจากนั้น สงขลาทูเดย์ ได้มีโอกาสล่องเรือจากชุมชนศาลาลุงทอง หาดใหญ่ใน ตามสายน้ำคลองอู่ตะเภาไปยังวัดคู่เต่า ใช้เวลาประมาณ 20 นาที บรรยากาศสองฝั่งคลองเต็มไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน นับได้ว่าหากพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็จะเป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง