วันนี้20 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ค้นหาคัดกรอง ตรวจเชื้อ COVID – 19 โดยมีนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ฯมาตรการดำเนินการเชิงรุกจังหวัดยะลา
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือที่เรียกว่าCOVID – 19 องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็น ภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยสถานการณ์การระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 มีรายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสมกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตแล้วประมาณ 1 แสน 5 หมื่นคน ป่วยตายร้อยละ 0.75 รักษาหาย 5 แสน 5 หมื่นคน ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา สเปน และอิตาลี ส่วนสถานการณ์ประเทศไทย ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 38,670 คน มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม 2,700 คน เสียชีวิตแล้ว 47 คน ป่วยตายร้อยละ 1.7 ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเฉลี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่ 38 คน /วัน
สำหรับสถานการณ์จังหวัดยะลา มีรายงานผู้ติดเชื้อรายแรก วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นผู้ติดเชื้อกลับจากร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง ณ เวลานั้น ยังไม่ประกาศเป็นประเทศระบาดต่อเนื่องเฝ้าระวัง ทำให้มาตรการการดำเนินงาน ยังไม่เข้มข้น ส่งผลให้เกิดการระบาดขยายวงกว้าง ในบางพื้นที่ของจังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 จังหวัดยะลา มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 99 คน เสียชีวิต 2 คน อัตราป่วยตายร้อยละ 2.0 รักษาหาย 46 คน ร้อยละ 46.5 เป็นจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ลำดับที่ 6 ของประเทศจากการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดยะลาโดยมาตรการอย่างเข้มข้น พบว่า การระบาดอยู่ในวงที่จำกัดขึ้น แต่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ในทุกพื้นที่ จึงมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งการระบาดในบางพื้นที่ ภายใต้ทรัพยากรที่พร้อม โดยกำหนดให้ มีการ ค้นหาคัดกรอง ตรวจเชื้อ กลุ่มเสี่ยงทุกคนใน 8 อำเภอ จำนวนเบื้องต้น 3,637 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค และเตรียมรับเดือนรอมฏอนอย่างปลอดภัย ซึ่งการเปิดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และแสดงพลังความพร้อมของทีมปฏิบัติการภาคสนาม ในการหยุดยั้งการระบาดของโรค COVID – 19 จังหวัดยะลาอีกด้วย