ยินดีกับพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะชาวสตูล และญาติผู้เดินทางผ่านด่านวังประจัน และด่านท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล จากการตรวจเมื่อวานผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนที่ได้ทำการตรวจไปทั้งหมด 38 คน (วังประจัน 23 ตำมะลัง 15) จากข้อมูลเบื้องต้น
พอจะอนุมานได้ว่ากลุ่มที่เดินทางกลับมาในรุ่นนี้น่าจะปลอดเชื้อ
อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ทุกท่านที่เดินทางกลับมา ขอให้ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำ เป็นเวลา 14 วัน
ขอให้ญาติและพี่น้องชาวสตูล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลได้ร่วมส่งกำลังใจ และคอยช่วยเหลือดุจญาติมิตร อย่างเอื้ออาทรไปให้ทุกท่าน ครับ
สำหรับวันนี้ 19 เมษายน 2563 ได้ทำการส่งตรวจไปอีก 46 คน(ผมตรวจให้ที่ด่านวังประจัน ท่านรองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สตูล
ตรวจให้ที่ด่านท่าเรือตำมะลัง)
ระหว่างปฎิบัติการต้องใส่ชุดมิดชิดไม่มีโอกาสได้พูดคุยทักทายกับผู้เดินทางกลับมา ทราบว่าหลายท่านเป็นชาวประมง มีฝีมือหาปลาได้เก่ง ถ้าครบกำหนด14วันแล้ว หาปลามาฝากให้ทานบ้างครับ หลายท่านที่เป็นแม่ครัวได้ข่าวว่าทำต้มยำกุ้งอร่อยมาก ถ้าครบกำหนด 14 วันแล้ว ทำมาฝากให้ทานบ้างครับ
สตูล สงบ
พหุวัฒนธรรม
Cr: นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล