วันนี้ 18 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา บริษัท ปตท.สผ. ร่วมกับ นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วยเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ 2 ชุด และกล่องหัตถการความดันลบ 10 ชุด

ชุด PPE + แว่นป้องกันตาและหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลสงขลาเพื่อเป็นการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าของเราในการต่อสู้กับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มอบนวัตกรรม “เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ 100 เตียง และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ 90 กล่อง” รวมมูลค่า 14.5 ล้านบาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว นำต้นแบบมาจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดย ปตท.สผ. และ ARV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมกับบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปต่อยอด โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้สามารถทำงานได้ถึง 3 หน้าที่ในเครื่องเดียวกัน คือ ปรับแรงดันอากาศให้เป็นลบ กรองเชื้อโรค และฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี (UV-C)

รวมทั้งได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแรงดันลบแบบเคลื่อนที่ ซึ่งนำไปติดตั้งร่วมกับกล่องทำหัตถการ เพื่อให้การควบคุมเชื้อขณะรักษาคนไข้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย