วันนี้​ (18​ เมษายน​ 2563) วันแรกของการเปิดด่านจังหวัดชายแดน​ภาคใต้​ในการรับคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซีย

บรรยากาศที่ด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล​ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาตรวจติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 35 คน

พร้อมตรวจเข้มทุกมาตรการการคัดครอง ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด