วันนี้ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทางด่านท่าเรือตำมะลัง และด่านวังประจัน ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยทางจังหวัดสตูลจะดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียทุกคนจะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด