วันนี้( 17 เมษายน 2563 ) นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา( อบจ.สงขลา) เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งเปิดประชุมสภาอบจ.สงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขงบประมาณ และขอเปิดอภิปรายการทำงานของผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปมการสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรครโควิด-19 งบประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไสามารถนำไปแจกให้กับประชาชนได้

พร้อมเสนอแนะให้ผู้บริหาร เร่งแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณระบาดของเชื้อโรค มีสมาชิกสภาอบจ.สงขลาร่วมลงชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสุดยอด จำนวน 11 คน


โดยกำหนดการเปิดประชุมสภาฯ เวลา 9.00 น. ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา

การเปิดประชุมสภาอบจ.สงขลาในครั้งนี้ จะเพื่อซักฟอกการบริหารงานของปลัดและปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.และข้าราชการประจำที่ขาดประสิทธิภาพในการทำงานและทำงานด้วยความล่าช้าในดูแลคนสงขลา และที่สำคัญจะมีการอภิปราย พร้อมให้ปลัดชี้แจงข้อเท็จจริงปมขัดแย้งการสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 ที่เกิดขึ้นให้สมาชิกในสภาฯได้รับทราบด้วย