วันนี้ ( 17 เมษายน 2563 ) ที่บริเวณสนามหน้ากองพันทหารช่าง ที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง รวมปล่อยขบวนคาวานบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ ธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 2,159 ชุด ส่งถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับผู้ที่ยอมกักตัวเองที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรค โดยการยอมกักตัวที่บ้านพักของตนเองจำนวน 14 วัน ในทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จะมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดทั้งจำนวน 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำเภอแต่ละอำเภอส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่จนถึงบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ในช่วงเกิดวิกฤติของโรคระบาด
สำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ทางจังหวัดพัทลุงร่วมกาชาดจังหวัดพัทลุง ขอสนับสนุน ชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน นอกจากนั้นยังจะมอบให้ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงต่อการติดเชื้อ ยอมกักกันเองตนในพื้นที่บ้านของตนเอง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเป็นสำรวจบุคคลและครอบครัวดังกล่าว และสิ่งของดังกล่าวจะส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงบ้าน
ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า แม้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจังหวัดพัทลุงสะสมมี จำนวน 14 ราย คงที่มาเป็นเวลา 7 วันแล้ว และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี แต่ห้ามประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงประมาทอย่างเด็ดขาด