เวลา 09.00 น. วันนี้( 17 เมษายน 3563) ที่ปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากผ้า 400. ชิ้น และเจลล้างมือ 200 หลอด จากสโมสรโรตารีสากลภาค 3330 โดยนายชานนท์ จิตต์จง นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีและคณะกรรมการ ร่วมกันมอบ เพื่อให้จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป