ในวันที่ 20,​ 22 เมษายนนี้ ณ บริเวณทางเข้าประตู 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา แจกข้าวกล่อง พร้อมผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดหวาน ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผลงานอาจารย์ นักศึกษา และผักจากชาวบ้าน ต.เกาะแต้ว หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วง Covid-19 แพร่ระบาด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการแจกข้าวโพดหวานของนักศึกษา ผักจากงานวิจัยของอาจารย์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด มะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ถั่วพุ่มพันธุ์คัด-สงขลา และพืชผักของชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของทางคณะฯ

นอกจากนั้น จะมีการแจกข้าวกล่องให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าทางเข้าประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา