นักสถิติ ม.สงขลานครินทร์ ย้ำรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ถูกทาง คาดสถานการณ์ในไทยจะดีขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ ใช้หลักทางสถิติพยากรณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ย้ำรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ถูกทาง คาดสถานการณ์ในไทยจะดีขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม 2563 โดยได้ให้ข้อมูลว่า

ตนได้นำข้อมูลของเดือนมีนาคม 2563 มาวิเคราะห์อนุกรมเวลา โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลของ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา และข้อมูลภาพรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่ 14 เม.ย. 63 พยากรณ์โดยการแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ คือ  

สถานการณ์ที่หนึ่ง คือ การไม่ทำอะไรเลย ลักษณะของแนวโน้มเป็นแบบกราฟแบบควอดราติก ซึ่งจะเหมาะกับข้อมูลพอสมควร พบว่าในกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ติดเชื้อจนถึงสิ้นเมษายน ประมาณ 5,000 คน จังหวัดภูเก็ต โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นเกือบ 400 คน ส่วนจังหวัดสงขลา จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200 คน และภาพรวมของประเทศไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 11,000 คน

สถานการณ์ที่สอง คือ การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) จำนวนผู้ติดเชื้อจนถึงสิ้นเมษายน จะมีประมาณ 5,000 คน จังหวัดภูเก็ตก็ยังคงจำนวนใกล้เคียงกับสถานการณ์แรก คือ 400 – 500 คน ส่วนจังหวัดสงขลาจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 160 จนไปถึง 200 คน และภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 9,000 คน

และสถานการณ์ที่สาม คือ การออกคำสั่งเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครจะไปหยุดอยู่ที่ประมาณ 1,400 คน จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ส่วนจังหวัดภูเก็ตจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เกิน 300 คน จังหวัดสงขลา จำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 100 คน ส่วนในภาพรวมของทั้งประเทศจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เกิน 3000 คน

สิ่งที่อยากแสดงให้ทราบ​ คือ​ การที่เราไม่ออกไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่หรือในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดจริงๆ การสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดหลังหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ด้วยหลักฐานทางสถิติตอนนี้ถือว่าเรามาถูกทางแล้ว

ข้อมูลและภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์