วันที่ (16 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส 120 ชิ้น และ COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น โดยจัดพิธีรับมอบของพระราชทานดังกล่าว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ แลดูรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้จัดมอบอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์พระราชทานดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงทั้ง 11 โรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ใช้งานในการแลดูรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ต่อไป