วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน นำโดย นายสิริพล รักษนาเวค์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 16 ลงพื้นที่ใน ต. บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อติดตามปัญหาภัยแล้ง พร้อมร่วมประชุมหารือกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน หลังจากได้รับการร้องเรียนให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการขุดลอกและขยายคลองอาทิตย์ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการบรรเทาภัยแล้งในปีนี้และเตรียมพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งในปีต่อไป โดยมีชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น และ ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 สงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

โดยในที่ประชุมชาวบ้านได้กล่าวถึงความเดือนร้อนที่ได้รับ ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 16 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการจะย้ายโครงการมาเร่งดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่ต.บ่อแดง ก่อนเพื่อแก้ไข้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้และเตรียมพื้นที่เก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้เอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรในปีถัดไป ตามที่ชาวบ้านร้องขอ โดยขอความร่วมมือให้ ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส เขต 4 สงขลา และผู้นำท้องถิ่นช่วยประสานเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านตลอดแนวคลองในพื้นที่ต.บ่อแดง ทำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมต่างพอใจ พร้อมร่วมกันลงพื้นที่บริเวณริมคลองซึ่งมีสภาพแห้งแล้ง

นายสิริพล รักษนาเวค์ ผอ.สนง.ก่อสร้างชลประทานขนานกลางที่ 16 เปิดเผยหลังประชุมกับชาวบ้านว่า ทางชลประทานยินดีที่จะช่วยเหลือชาวบ้านตามที่ร้องมา ซึ่งหากผ่านกระบวนการเจรจาเวนคืนที่ดิน ทางชลประทานสามารถขุดได้ทันที ซึ่งตามแนวทางข้อสรุปในที่ประชุมคาดว่าสามาถดำเนินการได้ภายในเดือนนี้