จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus ที่ผ่านมา ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องพบปะและสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง นั่นจึงทำให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์ และยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จึงได้ดำเนินการจัดส่ง TEMI หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (โรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 2) จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (โรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 2) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมรับมอบหุ่นยนต์ดังกล่าว โดยมีนายเฉลิม อุดมคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขตภาคใต้ตอนบน และนางสาววฬุรีย์ จันทร์เพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายขายประจำจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

คุณสมบัติของหุ่นยนต์ TEMI มีระบบการดูแลผู้ป่วย จะมีกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อวัดไข้ผู้ป่วย พร้อมด้วยหน้าจอติดกล้อง เพื่อให้สามารถพูดคุยและตอบคำถามแพทย์ได้แบบ Real Time และเพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ตัวหุ่นยนต์ TEMI ยังมีเจลล้างมือฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติที่ด้านหลังหุ่นยนต์ ซึ่งหากพบผู้ที่มีไข้แพทย์จะทำการสอบถามซักประวัติและหากมีข้อน่าสงสัยระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่ควบคุมโรคติดต่อให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

นอกจากนี้หุ่นยนต์ TEMI ยังทำหน้าที่เสมือนพยาบาลที่จะคอยเสิร์ฟยาและอาหารตามที่แพทย์สั่ง โดยสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ผ่านทางหน้าจอ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลและภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต