5​ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมสถานที่กักตัว 52 จุด รองรับคนไทยกลับจากมาเลย์ฯ เลขาธิการศอ.บต. เผย สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ อยู่ในช่วงคลายกังวล

15 เมษายน 2563​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวถึงประเด็นคนไทยในประเทศมาเลเซีย จะเดินทางกลับประเทศในวันที่ 18 เมษายนนี้ ซึ่งมีจำนวน ไม่เกิน 8,000 คน โดยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า คนไทยในประเทศมาเลเซียได้ทยอยเดินทางกลับมาก่อนที่ประเทศมาเลเซีย จะประกาศปิดประเทศ เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา กว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าออกประเทศตามกฎหมายอย่างถูกต้อง แต่ยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังตกค้าง

ซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ ปรากฏว่า มีผู้มาขอลงทะเบียนกว่า 3,000 คน และอีก 5,000 คน เป็นบุคคลที่ไม่มีในระบบ

สำหรับช่องทางในการเดินทางเข้ามาในประเทศนั้น ได้กำหนดไว้ 4 ช่องทาง วันละ 300 คน คือ

1.ด่านพรมแดนวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รับวันละ 50 คน

2.ด่านพรมแดนสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันละ 100 คน

3.ด่านพรมแดนเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันละ 50 คน

4.ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อำสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส รับวันละ 100 คน

ทั้งนี้​ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ สามารถมือกับบุคคลจำนวนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัด ได้จัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวคนไทยที่จะเดินทางกลับในวันที่ 18 เมษายนนี้ จำนวน 52 จุด

ในการนี้ ศอ.บต. ได้ประสานไปยังชมรมผู้ประกอบการต้มยำกุ้ง สมาคมนักธุรกิจมุสลิมไทยในประเทศมาเลเซียเพื่อสื่อสารไปยังคนไทยที่ยังเหลืออยู่ ให้ยืดระยะเวลาอยู่ในประเทศมาเลเซีย จะดีที่สุดกับทุกฝ่าย อีกทั้ง ทางกงสุลไทยในประเทศมาเลเซีย ก็ให้การช่วยเหลือ มอบปัจจัยเพื่อดำรงชีพในเบื้องต้นแล้ว

ข้อมูลจาก​ : สวท.ยะลา