1 เมษายน 2563 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง, นายศุภชัย หนูเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง, นายพรพนม จันทรเทพ ป้องกันจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจร้านทอง ร้านจำหน่ายเพชร ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (ฉบับที่ 5) พร้อมทั้งให้การแนะนำการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการวางมาตรการป้องกันการจี้ ปล้น ทองและเพชร ในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด – 19 จากผลการว่างงานของพี่น้องประชาชน ซึ่งพบว่าตามร้านต่างๆ ได้วางมาตรการป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวเป็นอย่างดี

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ต้องนำเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหารเทศบาลเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (ฉบับที่ 5) ครั้งนี้ สืบเนื่องจากประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 5 ล่าสุดนั้น ยังไม่ได้ประกาศห้ามมิให้ร้านทอง ร้านเพชร หยุดจำหน่ายสิ่งมีค่าดังกล่าวแต่อย่างใด ทุกๆ ร้านยังเปิดขายทองรูปพรรณ และเพชรตามปกติ ซึ่งเกรงว่าจะเกิดการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโควิดในร้ายดังกล่าวขึ้นได้ จึงจำเป็นจะต้องนำเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลเมืองพัทลุง ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาดของโรคดังกล่าว

ซึ่งจากการสังเกตในเบื้องต้นพบทุกๆ ร้านจะมีการนำแผ่นพลาสติกใสมากั้นระหว่างเจ้าของร้านกับผู้ที่เข้ามาซื้อทอง และเพชร และร้านส่วนใหญ่จะมีการนำเจลล้างมือมาวางไว้สำหรับบริการลูกค้าและทำความสะอาดภายในร้านอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ด้านผู้จัดการห้างทองโชคดีแกรนด์ บ้านเลขที่ 36 ถนนคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งตั้ง
อยู่บริเวณสี่แยกบ่อโพธิ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั้น ทองรูปพรรณขายยากมาก ส่วนใหญ่จะมีเพียงผู้นำทองมาจำนำเท่านั้น แต่ทางห้างทองฯ ก็ได้เตรียมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการวางมาตรการการป้องกันเหตุร้ายในช่วงวิกฤติดังกล่าวด้วยเช่นกัน