“ผู้ว่าฯนราธิวาส” ชื่นชมประชาชนให้ความร่วมมือ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมขอบคุณผู้จิตศรัทธาสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ บริจาคบัญชี “สู้ COVID-19 เพื่อชาวนรา” ล่าสุดกว่าแสนบาท

1 เม.ย. 63 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายในจังหวัดนราธิวาส หารือถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการจัดประชุมทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

โดยได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามตนตามคำแนะนำของจังหวัดนราธิวาส ด้วยการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนราธิวาส ไปพร้อมกัน

“สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนร่วมใจกันสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลางของตัวเอง และล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที และหากไม่มีความจำเป็นแนะนำไม่ควรออกจากบ้าน หรือไปต่างจังหวัด และขอให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในระยะนี้ไปก่อน”

โดยด่านต่างๆ ภายในจังหวัดนราธิวาส มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ขณะที่ ด่านตรวจพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็มีมาตรการเข้มข้นเช่นเดียวกัน รถขนสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหาล่าสุดคือ ไม่สามารถขนสินค้าผ่านด่านตรวจได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการประชุมหารือมาตรการดังกล่าวกับผู้ว่าฯ ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

ในที่ประชุม นายเอกรัฐ ยังได้ขอบคุณส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุนบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ และสนับสนุนเงินบริจาคเข้าบัญชี “สู้ COVID-19 เพื่อชาวนรา” ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ชื่อบัญชี : COVID-19 คนนราไม่ทิ้งกัน ยอดรวมล่าสุดกว่าแสนบาท

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคเงินเข้าบัญชี “สู้ COVID-19 เพื่อชาวนรา” ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี : 905-3-29568-2
ชื่อบัญชี : COVID-19 คนนราไม่ทิ้งกัน ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด
นราธิวาส ติดต่อ คุณดรุณวรรณ สุขเพ็ชร โทรศัพท์ 09-8013-4765 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ติดต่อ คุณพัชราภรณ์ ปิมแป็ง โทรศัพท์ 08-5397-9531 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 1881