จังหวัดพัทลุง ยกเลิกการขออนุญาตใช้พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นสถานที่กักกันตัว

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดพัทลุง ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง (ห้องพักรับรองอิรวดี) ตั้งอยู่บริเวณหาดแสนสุขลำปำ เป็นสถานที่กักกันตัวแก่ผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ นั้น ซึ่งได้ปรากฏข่าวสารทางสังคมออนไลน์ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีความกังวลได้รวมตัวชุมนุมคัดค้าน และยืนยันไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่กักกันตัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุง โดยคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้ขอยกเลิกการใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อมิให้ประชาชนมีความกังวนต่อการใช้พื้นที่ดังกล่าว