คะแพทยศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ (ม.อ.)​ เตรียมส่งทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในด้านอื่นๆ ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต (รพ.สนาม 2) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ในจังหวัดภูเก็ต

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ เผยว่า  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ทำหน้าที่ผลิตแพทย์ และมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนใน 14 จังหวัดภาคใต้

ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ต้องทำงานหนักเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ร้อนเช่นนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเพื่อนแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยอีกด้วย 

โดยนำทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬา ภายในมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งศูนย์กีฬา เมื่อปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 140 เตียง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ให้การดูแลรักษา ประมาณ 50 คน ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด เพื่อให้ทุกคนปลอดเชื้อก่อนที่จะกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะทำงานได้นำต้นแบบและประสบการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา  2 ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย