วันที่ 14 เมษายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งใช้อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลาเป็น ที่พัก ซึ่งทางโงพยาบาลมอ. สาขา 2 ได้มีมาตรการตรวจคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มข้น ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซน สีเขียว ซึ่งเป็นโซนปลอดภัย และโซนสีเหลืองซึ่งจะมีเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ใกล้ชิดกับคนไข้ เพื่อป้องกันการแพราระบาดของเชื้อโรค

 

โดยนายนิพนธ์ ได้สอบถามและกล่าวแสดงความห่วงใยแก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนที่ได้เสียสละ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั่นนายนิพนธ์ ยังมอบเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยเงิน 20,000 บาท ให้กับศูนย์ประสานการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วย โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผอ.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เป็นผู้รับมอบ