เริ่มแล้ว Farm@Home ครั้งที่ 2

เริ่มแล้ว งานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง (Farm@Home)ครั้งที่2 ณ โฮมโปรตรัง นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและพลังของกลุ่มแม่บ้านในงานส่งเสริมการเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แปลงใหญ่ และ Young Smart Famer เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 50 ร้านค้า ชึ่งมียอดการจำหน่ายสินค้าในวันแรกมากกว่า 2 แสนบาท ขอเชิญชวนผู้สนใจ ซื้อเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561