เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการ ดังนี้


๑๕.๓๐ น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ณ บริเวณหน้าจุดตรวจลิพัง สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน(ตู้ยามสายตรวจบ้านลิพัง) ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน

๑๙.๓๐ น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดและมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19)พร้อมรับมอบแผงกั้นสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตรังเพื่อมอบให้กับจุดตรวจฯ ณ บริเวณหน้าจุดตรวจคลองปาง สถานีตำรวจภูธรรัษฎา(ด่านตรวจคลองปาง) ต.คลองปาง อ.รัษฎา


ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรังที่ ๑๐๖๓/๒๕๖๓ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง โดยได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย

พร้อมย้ำกับทุกคนว่า “ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”