เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบหน้ากาก N88 จำนวน 4,000 ชิ้น ชุดป้องกันสารเคมี 1,450 ชุด ตลอดจนหมวกและอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (PAPR) 5 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ภูเก็ต และพัทลุง เช่น โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

โรงพยาบาลมหาราช​ จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาล​หาดใหญ่​ จ.สงขลา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์​ จ.สงขลา
โรงพยาบาล​สงขลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก N95 แว่นตาทางการแพทย์ (medical goggles) และชุด PPE เพิ่มเติมให้กับสถานพยาบาลทั้งในและนอกกรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนอีกด้วย