“อบจ.สตูล” เปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ 72 เปอร์เซ็นต์ แจกจ่ายประชาชนป้องกัน COVID-19 ตั้งเป้า 1 แสนขวด ภายใน 4 วัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปิดโครงการเปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ สู้ภัย COVID-19 โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน


นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงานการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ สู้ภัยโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบจ.สตูล จึงเปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และจิตอาสาร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1 แสนขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดสตูลต่อไป


นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล มีการป้องกันตนเอง จึงได้เปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาบรรจุแอลกอฮอล์ลแจกจ่ายให้แก่ประชาชน


โดยมีเป้าหมายการผลิต จำนวน 100,000 ขวด ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 วัน และจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่าน อสม. ในพื้นที่ครัวเรือนละ 1 ขวด ในสัปดาห์ถัดไป พร้อมลงเยี่ยมและให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


สำหรับแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตเป็นชนิดน้ำ เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตเป็นเจลขาดตลาด มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ กรีเซอร์รีน โพรไพลีน ไกลคอล และน้ำสะอาด มีโรสออยเป็นส่วนผสมเพื่อให้มีกลิ่นหอม และสีชมพูให้มีความสดชื่นน่าใช้ นอกจากนี้ ยังได้รับรองจากเภสัชกรว่าสามารถใช้งานได้ไม่อันตรายกับผิวหนัง