หาดใหญ่ : ‘UCC Network’ เตรียมขนสินค้านวัตกรรมแดนใต้ อวดโฉมชาวสงขลา 18-20มกราคม 2562 นี้ ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเผยว่า ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง(ศูนย์ UCC Network) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เตรียมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างในรูปแบบ “ช้อปชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง” ระหว่างวันที่ 18-20มกราคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลงานเด่นๆ ของศูนย์ UCC Network ปัจจุบันมี 8 เรื่องที่ประสบความสำเร็จ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อยู่ระหว่างการทำการตลาดและจำหน่ายโครงการแรกมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สตูล สงขลายะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ


“เราเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน เช่น สวนลุงวรควนเนียงช่วยยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ครบวงจร โครงการอื่นๆ ที่เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์”

นอกจากนี้ ยังจับมือกับภาคเอกชน เช่น แบรนด์เสื้อผ้า IRIN ซึ่งเราได้ให้คำแนะนำและพัฒนา ซึ่งเป็นผลิตผ้าของคนรุ่นใหม่ ซึ่งตั้งใจช่วยเหลือชุมชน ในเรื่องการพัฒนางานฝีมือและหัตถกรรมของภาคใต้ตอนล่างเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ความร่วมมือกับอีกหนึ่งหน่วยงานเพื่อสร้างแบรนด์จากผ้าที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มสตรีของชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม