นิพนธ์ รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคปชป.เยี่ยมเยือน โรงทานปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 ของสาขาพรรค ปชป. สงขลาเขตเลือกตั้งที่ 1 และร่วมแจกจ่ายข้าว กล่องแก่ประชาชน ย่านชุมชนชัยมงคล

12 เม.ย.63 11.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตบ์ เยี่ยมโรงทานปันน้ำใจ – สู้ภัยโควิด -19 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับสาขาพรรค ปชป.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 นำโดยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการบริหารพรรค ปชป. จัดตั้งโรงทานปรุงอาหารสด เพื่อนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งในระยะแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 พร้อมกับแวะเยี่ยมโรงทานซึ่งเป็นศูนย์ข่วยเหลือวัดและชาวบ้าน ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมกับแวะเยี่ยมเยือนโรงทาน ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา

ในการตั้งโรงทานปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน ในข่วงวิกฤต อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ วัดไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ต่อจากนั้นเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนในบริเวณย่านชุมชนชัยมงคล ซอย 5 ร่วมกับนายสรรเพชญ บุญญามณี และกรรมการบริหารพรรคฯ พร้อมนำข้าวกล่องออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในอันที่จะร่วมกับฟันฝ่า ต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019