“เต่าตนุวางไข่ ชายหาดม่วงงาม”ทะเลและชายฝั่งสงขลาระบบนิเวศเริ่มสมบูรณ์

10 เมษายน 2563 บันทึกไว้ว่า ชายหาดจังหวัดสงขลาได้พบการวางไข่ของเต่าตนุ ณ บริเวณชายหาด หน้าสำนักสงฆ์บ้านในไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งประธานกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)ม่วงงาม (กะยะห์)

โดยได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่​ 2 นายวรพล ใสสะอาด ได้พบร่องรอยของเต่าขึ้นมาวางไข่ จึงประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เพื่อมาตรวจสอบและให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังการฟักไข่ในระยะฟักพบไข่ประมาณ 50-60 ฟอง

ข้อมูลโดย​ : Sayan Thongsri
เภาพโดย​ : น้องเฟิร์นม่วงงาม