ดร.กมล รอดคล้าย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวศึกษาธิการ

🏡 ส่งใจมาเยือน 🏡

ปีนี้ไม่มีวันสงกรานต์
ไม่ได้กลับไปบ้านกราบปู่ย่า
ไม่ได้ร่วมล้างเท้าให้ยายตา
ไม่เห็นหน้าแม่พ่อที่รอคอย

เพราะต้องผ่านวารวันอันร้าวรวด
ผ่านคืนอันเจ็บปวดและเหงาหงอย
คือโลกซึ่งสั่นระทึกจารึกรอย
ภัยที่พลอยพัดกระหน่ำซ้ำชีวิต

นี่มิใช่เทวดาหรือฟ้าเเกล้ง
ธรรมชาติสาปเเช่งหรือใครผิด
แต่เพราะเราทำลายล้างสร้างภัยพิษ
เเละเราคิดยึดโลกครองเป็นของตน

โลกได้สอนเราต้องรู้อยู่ให้ได้
สอนให้อยู่กับโรคภัยกับเหตุผล
ให้แค่อยู่พอเพียงเลี้ยงผู้คน
ไม่ทำร้ายโลกจนโลกหม่นมัว

ขอเพียงมีน้ำใจไมตรีกัน
มีแบ่งสรรปันส่วนสุขถ้วนทั่ว
ฝ่าโรคภัยร้ายยิ่งอย่ากริ่งกลัว
เพื่อครอบครัวเพื่อแผ่นดินสิ้นผองภัย

ปีนี้ไม่มีวันสงกรานต์
คิดถึงบ้านที่จากมาเคยอาศัย
แม้ห่างกันก็เพียงร่างกายห่างไกล
ขอส่งใจมาเยี่ยมเยือนเหมือนทุกปี