รองผู้ว่านราไพโรจน์ ที่ปรึกษา ศอ.บต.รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิก จากศปง.นราธิวาส เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นราฯ พร้อมปล่อยรถแห่ ภาษามลายู-ไทย เข้าพื้นที่ สื่อสารป้องกันการแพร่ระบาด โควิก 19 เข้าถึงประชาชน

10 เมษายน 2563)ที่บริเวณด้านหน้าทีตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน รับมอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ โรคระบาดโควิก 19 จากองค์กรศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายรพี มามะ ที่ปรึกษา ศอ.บต นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ซึ่งประกอบด้วย   อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา จากละอองป้องกันโควิก19  (Face Shield) จำนวน 152 ชิ้น แอลกอฮอล ป้องกันเชื้อโรค เพื่อให้บุคลากร ทางการแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและใช้รักษาผู้ป่วย โรคติดต่อ

ด้านนางสิริภา มะดากะกุล ได้กล่าวนามองค์กรศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระฯ ได้เล็งเห็นถึงภัยอันตรายที่ประชาชนมองไม่เห็น และไม่เข้าใจวิธีป้องกันดูแลตนเอง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) นับวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และอาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากประชาชนยังเพิกเฉยไม่ตระหนัก ไม่รู้ไม่เข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอาสาดำเนินงานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน ในการเข้าถึงสิทธิ์รับบริการและคุ้มครองสิทธิ์ แก่ประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ที่จะให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม

นับตั้งแต่เหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายและวิธีการดูแลตนเอง แม้นว่าหน่วยจากภาครัฐหลายหน่วยงานได้ออกมาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านที่ห่างไกล ด้วยเหตุดังกล่าวศูนย์ฯ จึงได้จัดโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และแจกใบปลิววิธีดูแลตัวเองจาก เชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อช่วยภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง และคาดว่าการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะมีผลทำให้ประชาชนสนใจรับรู้และตระหนัก โดยการประชาสัมพันธ์จะจัดทำเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและมลายูถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนทุกวัยได้จริง

ทางด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวขอบคุณ คณะผู้ร่วมบริจาคสิ่งของป้องกันโควิด 19 ซึ่งมองว่า เป็นเรื่องสำคัญ เพราะอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ ยังขาดแคลน และทุกโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ ยังต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม ผู้ที่จะบริจาค สามารถประสานทุกโรงพยาบาล อนึ่งเป็นการให้กังใจ กับคนทำงาน คือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้โควิก 19 และฝากประชาชนให้ความร่วมมือ ปฎิบัติตาม กฎหมาย พรก.ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งหากทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี เชื่อว่า การแก้ปัญหาจะเกิดประสิทธิผล และจะใช้เวลาไม่นาน ขอให้ทุกคนอดทน ร่วมป้องกันและสู้ภัยโควิกไปด้วยกัน

นอกจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ปล่อยรถแห่ ออกจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งเป็นรถแห่ ที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นภาษามลายูท้องถิ่น และภาษาไทย สื่อสารข่าวสาร เกี่ยวกับป้องกันและตระหนักถึง โรคระบาด โควิก 13 โดยรถแห่ จะรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

 

รองผู้ว่านราไพโรจน์ ที่ปรึกษา ศอ.บต.รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิก จากศปง.นราธิวาส เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นราฯ พร้อมปล่อยรถแห่ ภาษามลายู-ไทย เข้าพื้นที่ สื่อสารป้องกันการแพร่ระบาด โควิก 19 เข้าถึงประชาชน