วันนี้​ 8 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสงขลาที่​ 1 ประมาณ 20 คน ได้ช่วยกันปรับปรุง สวนป๋าเปรม ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

หลังถูกประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกายร้องเรียน ว่า สวนสาธารณะแห่งนี้มีความเสื่อมโทรม มีขยะกองเต็มทั่วพื้นที่ สภาพรกทึบ ผ่านสื่อซึ่งหลังจากที่นำเสนอข่าวออกไป ปรากฎว่า ทางแขวงทางหลวงสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำเจ้าหน้าที่มาเร่งดำเนินการปรับปรุง

โดยจัดการเก็บกวาดขยะพลาสติกที่กองอยู่ออกจนหมด และกวาดใบไม้ พร้อมทั้งตัดแต่งกิ้งต้นไม้ทั้งขนาดใหญ่และต้นไม้ขนานเล็กพร้อมทั้งรอกวัชพืชที่เคยเป็นป่ารกขึ้นจากสระน้ำ ซ่อมศาลาที่ชำรุด ทำให้สวนป๋าเปรม มีสภาพดีขึ้น บรรยากาศโล่งสบาย ดูสะอาดตาขึ้นมาทันที

นายคำรณ สินธุระหัฐ รองผอ.แขวงทางหลวงสงขลา ที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเเล้วประมาณ 80 % ซึ่งที่ผ่านมาทางแขวงทางหลวงประสบปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ กับพื้นที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ แต่

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต่อไปจะจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่อยดูแลสวนป๋าเปรม 1 คน และขอความน่วมมือกับประชาชนที่เข้ามาให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย

สวนป่าเปรมโทรม หญ้ารก ขยะเกลื่อน ลมพัดลงทะเลสาบ