สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 11 คน ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่กลับมาจากอินโดฯ ได้รับการดูแลรพ.หาดใหญ่-นาหม่อม

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 12.00 น.ที่ศาลากลางจังหสัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพมย์อุทิฯศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรค COVID – 19 ของจังหวัดสงขลาล่าสุดว่า ในช่วงวันที่ 4 – 6 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน (สะสม) รวม 37 ราย (เป็นคนจังหวัดสงขลา 32 ราย / คนต่างจังหวัด 5 ราย)

โดยไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อเย็นวันที่ 6 เมษายน 2563 มีคณะชาวไทยมุสลิม 76 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษเหมาลำจากกรุงจาร์กาต้าถึงอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และมีการคัดกรอง ส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

ซึ่งกลุ่มที่มีอาการ 12 คนของจังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 11 คน โดยเป็นคนสงขลา 10 คนและคนสตูล 1 คน ขณะที่ 10 คนแรกเห็น ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ 3,สะเดา 4,หาดใหญ่ 3 ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่จะนำผู้ที่ตรวจพบเชื้อฯ ทั้ง 11 คน เข้ารับการดูแลรักษารักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยเฉพาะ( Cohort Ward) ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม และเมื่อหายเป็นปกติแล้ว(ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว) จึงจะให้กลับบ้านและเฝ้าระวังตัวเองที่บ้านตนเองต่อจนครบหนึ่งเดือน

ขณะนี้ ผู้ติดเชื้อทั้ง 11 คน มีอาการไม่รุนแรง มีเพียงไข้และหวัด ในส่วนผู้ที่ไม่มีอาการอีก 10 คน ทางจังหวัดจะส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด ในวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยขณะนี้ ทั้ง 11 คน อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวถึงสถานการณ์ โรค COVID – 19 ของจังหวัดสงขลา ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 / เวลา เวลา 11.00 น. ) สรุปว่า 1. ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 519 คน/ ตรวจไม่พบเชื้อ 449 คน / รอผลตรวจ 22 คน 2. ผู้ป่วยยืนยัน(สะสม) รวม 37+ คน ใหม่ 11 คน รวม 48 คน เป็นคนจังหวัดสงขลา 42 คน จังหวัดอื่น 6 คน

3. ผู้ป่วยยืนยัน (สะสม) 48 คน 1) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 20 คน (เป็นคน จ.นครศรีฯ 1 /นราธิวาส 2 /ยะลา 2 และสงขลา 15) 2) ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 28 คน) ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และ 4. จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 48 คน เป็นผู้ป่วยจาก 10 อำเภอของจังหวัดสงขลา และต่างจังหวัด 4 จังหวัด ดังนี้
1. หาดใหญ่ 11+รายใหม่ 3 คน รวม 14 คน (กลับบ้านแล้ว 6 คน) 2.จะนะ 6 คน (กลับบ้านแล้ว ทั้ง 6 คน) 3. เมืองสงขลา 1 (กลับบ้านแล้ว) 4. ระโนด 1 5. บางกล่ำ 2 (กลับบ้านแล้ว 1 6. เทพา 3 คน 7. คลองหอยโข่ง 1 (กลับบ้านแล้ว 1) 8.สิงหนคร 6 คน 9. สะเดา 1 คน +คนใหม่ 4 เท่ากับ 5 คน 10.รัตภูมิ 3 (รายใหม่) และ ต่างจังหวัด 6 ได้แก่ จาก จ.ยะลา 2 , นราธิวาส 2 ,นครศรีฯ 1 (กลับบ้านแล้วทั้ง 5 คน ) และสตูล 1 (รายใหม่)