เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. “นายกชาย” นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕ สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมภริยาและคณะทำงาน ได้เดินทางมาร่วมมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตำรวจทางหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านพรุพ้อ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในการตรวจคัดกรองประชาชนจากโรคโควิด-๑๙ ที่ได้เดินทางเข้าออกพื้นที่ โดยในการมาเยี่ยมเยียน

ครั้งนี้ “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ได้มอบของใช้สำหรับบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ โอวัลติน พร้อมดื่ม ไวตามิลค์พร้อมดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน ขนม เครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย(แมส) โดยมีนายบุญพบ มะเดื่อ ปลัดอาวุโสอ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับการเยี่ยมด่านคัดกรองในครั้งนี้ ได้พบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การขาดแคลนถุงมือยาง “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ได้รับปากกับทางหน่วยคัดกรองว่าจะจัดหาถุงมือยางให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยเร่งด่วน พร้อมกันนั้นได้สอบถามถึงความเดือดร้อนและสารทุกข์สุกดิบกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนชนที่สัญจรเข้า-ออกอย่างเป็นกันเอง

ก่อนคณะของ “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง เดินทางกลับ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ พร้อมขอให้ทุกคนดูแล และรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี ด้วยความห่วงใย